Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar bozukluk manik depresif olarak adlandırılır, kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken, bir süre sonra içine kapanık bir hale gelmesine neden olabilir. İki uçlu bozukluk olarak tanımlanan bu hastalıkta iki tip ruhsal bozukluk vardır. Bu nedenle hastalığa tanı konma aşamasında, psikologlar tarafından yapılacak değerlendirme büyük önem arz etmektedir.  Bu durumlar taşkınlık( mani) ve çökkünlük(depresif bozukluk) olarak tanımlanabilir. Bu hastalık dönemleri birbirini takip eder, yatışma ve alevlenme dönemleri gözlenir. Hasta olmadığı dönemlerde kişiler normal görünürler. Her bir atak başladığında birkaç hafta sürebilir. Atakların süresi birbirine eşit olmayabilir. Mani dönemi beklenenden daha hafif geçebilir.

Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir?

Depresif dönem:

Ü zgün, ümitsiz, huzursuz hissetmek
E nerji eksikliği
K ötümserlik
K endinden kuşku duyma
H alüsünasyonlar, mantıksız düşünceler
K onsantrasyon ve hatırlama zorluğu
G ünlük faaliyetlere ilgi kaybı
D eğersizlik duygusu
S uçluluk ve umutsuzluk
U yumakta zorluk veya aşırı uyuma
İ ntihar düşünceleri

Taşkınlık dönemi( manik evre):

Çok mutlu ve sevinçli hissetmek
Ç ok hızlı konuşmak
• Y eni fikirler ve planlarla dolu olmak
K olayca dikkat dağılması
H alüsünasyonlar ve mantıksız düşünceler
Ç ok enerjik hissetmek
K endini önemli hissetmek
A z uyumak
A z yemek
F aaliyetlerde aşırılığa kaçmak, örneğin aşırı para harcamak
R iskli ve zararlı olan şeyleri yapma

Bipolar bozukluğun nedenleri nelerdir?

Bipolar bozukluğun kesin nedeni bilinmemektedir. Bu konuda bazı teoriler vardır:
Genetik faktörler
Beyinde kimyasal dengesizlik
Tetikleyici faktörler: Bir ilişkinin bozulması; fiziksel, duygusal veya cinsel istismar; bir aile üyesinin veya sevdiğin birinin ölümü; fiziksel hastalık; uykusuzluk; günlük hayatta karşılaşılan ezici ve üzücü olaylar(boşanma, iflas, işten çıkarılma, itibar kaybı vb.)
Bipolar bozukluk kadın ve erkeklerde eşit oranda görülür. Ortalama başlangıç yaşı 20-25 dir. Hastalık büyük oranda mevsimsellik gösterir. Hastalar ilkbahar ve yaz aylarında manik atak yaşarken, kış ve sonbaharda depresif tablo daha sık görülür. Hastalığın ilk yıllarında iki bozukluk arasındaki süre uzun iken ilerleyen yıllarda bu süre kısalmaktadır. Tedavi almayan hastalarda bozukluğun süresi uzamaktadır. 
WeCreativez WhatsApp Support
Merhabalar, Lütfen Bilgi Almak İstediğiniz Konuyu Bildirin. Örnek: Yetişkin Terapisi Fiyat Bilgisi