DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Gecikmiş konuşma
Çocuğun dil - konuşma becerilerinin yaşından beklenenden geride olmasına gecikmiş dil ve konuşma denir. Bu durum 2 şekilde ortaya çıkabilir;

Çocuk, ses üretebilecek beceriye sahip olabilir fakat bununla ilgili bilgisi yeterli olmayabilir.
Çocuğun bilgisi dilbilgisel olarak yaşına uygundur fakat konuşma seslerinin üretimi konusunda bilgisi yetersizdir.
Gecikmiş konuşmanın nedenleri;

Prematüre doğum, dudak-damak yarıklığı, Cerebral Palsy (CP), zeka geriliği, olumsuz çevre koşulları, işitme engeli, ailede gecikmiş dil öyküsü, amme- babanın yanlış tutumları v.b.

Artikülasyon (eklemleme) bozukluğu
Kişinin belirli sesleri üretmekte zorluk çekmesi ya da konuştuğu dile ait bazı sesleri yanlış üretmesidir. Örneğin arı yerine ayı demek, ekmek yerine epmek demek…

Bu ve benzeri seslerin yanlış üretimi ya da bazı seslerin hiç üretilememesi ne kadar fazla ise, konuşmanın anlaşılırlığı da o kadar düşüktür.

Artikülasyon (Sesletim) bozukluklarının nedenleri;

Dudak-damak yarıklığı, dil bağı, diş bozuklukları, Serebral Palsi, felç, doğuştan işitme kaybı, orta kulak iltihabına bağlı olarak oluşan işitme kayıpları, zeka geriliği, çocuğun; dil, dudak, damak kasını doğru kullanmayışı nedeniyle konuşma seslerinin doğru üretememesi, çocuğun bebeksi konuşmasını çevresindekilerin hoş karşılaması ya da çocuğun konuştuğu gibi bebeksi konuşmayı taklit etmesi v.b

Kekemelik
Konuşmanın akıcılığı ve ritminin, duraklamalar, tekrarlar, uzatmalarla ve çoğu kez bunlara eşlik eden beden hareketleriyle kesintiye uğraması, Kekemelik olarak tanımlanır. Kekemelik aynı zamanda iletişimi etkileyen önemli problemlerden de biridir.

Arada bir yapılan ses, hece, ya da sözcük tekrarları, konuşma akıcısızlıkları normal kabul edilir. Fakat  bunlar  günlük konuşma tarzı haline geldiğinde ve başkaları tarafından fark edilebilir düzeyde olduğunda, bir konuşma problemi olduğu düşünülür.

Genellikle 2-7 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. En çok 3-5 yaş arasında görülür. Erkek çocuklarda daha ağır seyreder. Kız-erkek oranı 1/5 tir. Yapılan araştırmalara göre kekemelik görülen kişilerin birinci dereceden akrabalarında kekemelik görülme oranı yüksektir.

Kekemelik bazen düzelebilir, bazen de uygulanılan yöntemlerle kontrol altına alınabilir.

Damak yarıklığı ile ilgili bozukluklar
Bazen bebek anne karnındaki gelişimi sırasında damak ya da dudak bölgesinin gelişimini tamamlayamaz.  Bu durum sağlıkla ilgili çeşitli sorunlarla birlikte konuşma sorunlarını da ortaya çıkarabilir. Damak ya da dudak bölgesine yönelik erken tedavilerde çocuk konuşmayla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayabilir. Geç kalınmış tedavilerde ise konuşmayla ilgili sıkıntılar sıklıkla görülür.

İşitme özrüne bağlı konuşma özrü
İşitme kaybı bazen sesleri üretme ve tanımada sıkıntılar oluşturabilir. Bu durumda ilk önce KBB doktorunun işitmeyi değerlendirmesi gerekmektedir.

Afazi(söz yitimi)
Kişinin yaşadığı inme ya da kafa travması sonrasında ortaya çıkan konuşma problemidir.

Süreğen ses bozuklukları (yüksek, alçak, monoton, boğuk, kısık, sert, cırlak ses, burun sesi)
Normalin dışındaki her türlü ses değişimidir.

Bir Aile Kadrosu Dil Ve Konuşma Bozukluklarında Deneyimli Uzman Kadrosu İle Profesyonel ve Bilimsel Çözümler Sunmaktadır.  

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin : 0212 538 10 40

Prof.Dr.Ayhan Deviren Prof.Dr.Ayhan Deviren Aile ve Çift Danışmanı Aile & Çift (Onursal Danışmanımız)
Prof.Dr.Ayhan Deviren

Prof.Dr.Ayhan Deviren

Aile ve Çift Danışmanı

2003 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör olan Ayhan Deviren’in ana çalışma konuları Genetik hastalıklar ve sitogenetik üzerindedir. Bu alanda İngilizce ve Türkçe olmak üzere pek çok sayıda bilimsel yayını ve yazdığı kitaplar bulunmaktadır.
Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu da olan Prof.Dr.Ayhan Deviren Marmara Üniversitesi tarafından verilen 300 saat teorik 150 saat uygulamalı “Aile ve Çift Terapisi Danışmanlığı” eğitimini tamamlayarak “Aile ve Çift Terapisi Danışmanı” olmuştur.
Prof.Dr.Ayhan Deviren evli ve iki çocuk babasıdır.
 

Selcen Y. Karahan Selcen Y. Karahan Aile Danışmanı/ Psikolojik Dan. Bilim Uzmanı/Cinsel Terapist/Yönetici Danş. Çocuk/Ergen/Yetişkin/Aile
Selcen Y. Karahan

Selcen Y. Karahan

Aile Danışmanı/ Psikolojik Dan. Bilim Uzmanı/Cinsel Terapist/Yönetici Danş.

1998 yılında Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünden mezun oldu,

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji alanında lisans eğitimini bitirdi,

İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanındaki bilimsel hazırlık programını bitirdikten sonra,

İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında Yüksek Lisansını tamamlayarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Uzmanı unvanını aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından düzenlenen 300 saati teorik ve 30 saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere 150 saati uygulamalı toplam 450 saatlik aile danışmanlığı alanında eğitim programını başarıyla tamamladı.

Üsküdar üniversitesi tarafından düzenlenen 100 saatlik cinsel terapi eğitimi aldı.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesinden EMDR Terapi uygulayıcı eğitimi aldı.

Aldığı çok yönlü eğitimlerle olayları ve problemleri Psikolojik, Sosyolojik ve Ekonomik olarak değerlendirme imkanı buldu, almış olduğu eğitimlerin yanında bireysel olarak kendisini çok yönlü olarak geliştirdi, hayat tecrübelerini de kullanarak yılların verdiği birikim ve deneyimle danışanlarına profesyonel ve bilimsel çözümler sunmaktadır.
  
Hayat, insan ilişkileri, hayatın içinde yaşanan olaylarda bireyin tutum ve davranışları hep ilgi alanı; ilgi alanı sonrasında mesleği oldu.

Özellikle Aile Terapisi ve Aile Danışmanlığı alanında sayısız aileye hizmet vererek birçok ailenin kopmuş olan aile ilişkileri ve aile bağlarının yeniden tesis edilmesine vesile oldu. 

Alanıyla ilgili birçok üniversite öğrenci ve mezunlarına süpervizörlük yaptı eğitim ve seminerler verdi. 
Birçok Üniversite, okul, kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve seminerler verdi ve vermeye devam etmektedir. 

Bir Aile Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Merkez Müdürüdür.

Anlayarak Hızlı Okuma Taktikleri kitabının yazarıdır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Yaptığı Çalışmalar: Aile Danışmanlığı, Yönetici Danışmanlığı, Birey ve Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı 

Aldığı Test Eğitimleri:  Wısc-R  Zeka Testi, Stanford Bınet Zeka Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Porteus Labirentleri Testi, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, Peabody Kelime Anlama Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Bier Cümle Tamamlama Testi, Kendini Değerlendirme Envanteri, Mesleki Olgunluk Ölçeği

Verdiği Seminerler: Bir Aile -  Biricik Aile, Ben’den Biz’e, Verimli Zaman Yönetimi, Çocuklar Kime Emanet?,Anne Olunca, Rehber Ebeveyn, Stresle Başa Çıkma, Öfke Yönetimi, Çocuk ve Gençlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi, Bunca Enerjiyi Nereden Buluyorsunuz?

Uzmanımızla İlgili Danışan Yorumları için Tıklayınız

Leyla Aziz Leyla Aziz Doktorant/Uzm. Psikolog/Cinsel Terapist/Aile Danışmanı Ergen / Yetişkin / Aile ve Çift
Leyla Aziz

Leyla Aziz

Doktorant/Uzm. Psikolog/Cinsel Terapist/Aile Danışmanı

Doktorant Psikolog, Leyla Aziz  Yetişkin Terapisti ve Aile Terapisti, Kognitif ve Davranışçı Terapisti, EMDR 1 Düzey Terapisti, Türk Psikologlar Derneği Üyesi

Çalışma Alanları: Yetişkin / Ergen/Aile- Çift Terapisti

Leyla Aziz, 2010 yılında Psikoloji Bölümünden, 2013 yılında Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olmuş, ardından Klinik Psikoloji Doktora  programında yeterlilik derecesi almıştır. Doktora süreçlerinde Türkiye’nin seçkin akademisyenlerinden aldığı eğitimlere ek olarak,  Prof.Dr. Ebru  Şalcıoğlu, Dr.Öğr.Üyesi Kuntay Arcan,                       Dr.Öğr.Üyesi Serap Çakıcı Alparslan tarafından verilen süpervizyon eğitimlerini tamamlamıştır.Doktora süreci  boyunca, Dr. Psk. Bahar Köse Karaca’dan  Şema Terapi I ve Şema Terapi II derslerini almıştır.
İkinci Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına devam etmekte , süpervizyon dersi kapsamında Prof.Dr.Mazlüm Çöpür danışmalığında süpervizyon almaktadır.
 
Uyguladığı Terapi Yöntemleri

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler,  EMDR, Cinsel Terapiler

Aldığı Eğitimler ve Sahip Olduğu Sertifikalar

Sağlık Bakanlığı’nın Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikasını almıştır
Kognitif ve Davranışçı Terapileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’dan KDT 1.2.3.modül eğitimlerini ve süpervizyon eğitimi tamamlamıştır. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği Başkanı Prof.Dr.Mehmet Z.Sungur ve Dernek Eğitmenleri tarafından verilen (IACP), (EABCT), ACT( Academy of Cognitive Therapy) onaylı Kognitif(Bilişsel) ve Davranışçı Terapi eğitiminin 1. ve 2. Modüllerini(2012-2016) başarı ile tamamlamış ve Kognitif Terapist ünvanını almıştır.
Davranış Araştırma ve Terapileri merkezi (DATEM) Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlun’dan  Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları (Klinik Değerlendirme ,Vaka Formülasyonu ve Seans Yönetimi, Panik Bozukluk ,Agorafobi ve Sosyal Kaygı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk,Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon, Yeme Bozuklukları) eğitimlerini tamamlamıştır
 Üsküdar Üniversitesi tarafından eğitim verilen Ailemer Aile ve Uygulama Araştırma Merkezin’den  110 saatlik cinsel terapi eğitimini tamamlamıştır 
Entegretif Aile ve Çift Terapisi Eğitimi YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ
ENTEGRATİF AİLE - ÇİFT TERAPİSİ TEORİK VE PRATİK EĞİTİM PROGRAM ( 250 saat) ve  2yıl süpervizyon  eğitimini tamalamıştır. Yeniden Sağlık ve Eğitim Merkezi
Oyun Terapisi Eğitimi ve süpervizyonu (Klinik Psikolog Dr. Birgül Emiroğlu).
Bilişsel Açıdan Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları (Türk Psikologlar Derneği)
1.Düzey  EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing / Göz Hareketleri Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. Düzey eğitimini EMDR Europe DBE den almıştır
12 Haziran 2016 tarihinde Prof.Dr. Arthur Freeman ve Prof.Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından düzenlenen Narsistik Hastalarda Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar isimli 8 saatlik çalışma grubuna katılmıştır.
Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi 4 (WÇZÖ4), Türk Psikologlar Derneği, 2016
Mesleği boyunca çeşitli özel hastanelerde, özel psikiyatri kliniklerinde uzman psikolog olarak çalışmıştır.

Çalıştığı Alanlar:

 Kaygı Bozuklukları, Depresyon Bozuklukları
Yeme Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları
Obsesif-Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar
Travma ve Stres ile İlişkili Bozukluklar
Öfke Yönetimi, İş Stresi
Evlilik, İlişki ve Aile Problemleri, Hamilelik ve Doğum Sonrası Stres

Üyesi Olduğu Dernekler

Türk Psikologlar Derneği

Öğr. Gör. Abdurrahman Aluç Öğr. Gör. Abdurrahman Aluç Uzman Psikolog/Cinsel Terapist /Aile Danışmanı Ergen/Yetişkin/Aile (Bruni Ünv. Öğrt Gör.)
Öğr. Gör. Abdurrahman Aluç

Öğr. Gör. Abdurrahman Aluç

Uzman Psikolog/Cinsel Terapist /Aile Danışmanı

Yakın Doğu Üniversitesi, Psikoloji bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur.
Üniversite döneminde Aktif Dershanesi, Bayrampaşa Rehberlik Araştırma Merkezi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastenesinde yaklaşık 1 sene süre ile stayjer olarak çalışmıştır.
2009 yılında İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğünde başladığı görevini 8 senesürdürmüştür. Bu süreçte polis memurlarına,ihmal ve istismar mağduru çocuklara ve ailelerine, sağlık çalışanlarına psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir. Şube müdürlüğündeki görevi gereği bir çok psikolojik destek projelerine, seminerlere ve eğitimlere uzman olarak katılmıştır.
2014 yılında Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında " İstismar mağduru ergenlerde stresle başa çıkma yolları ve psikolojik semptomlar" isimli tez çalışması ile yüksek lisansını tamamlamıştır. 
Beykent Üniversitesi, İnsanKaynakları ve Örgütsel Değişim alanında " Özel ve Devlet hastanelerinde çalışan hemşirelerde iş stresi ve stresle başa çıkma yolları" isimli ikinci tez çalışması ile 2014 yılında diğer yüksek lisansını tanımlamıştır.
2015 yılında İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini tamamladıktan sonra aile danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştır. 
2021 yılında Biruni Üniversitesinde Aile Danışmanlığı Eğitimlerinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başlamış ve bu süreç içerisinde aynı kurumda mezunda olan katılımcılara aile danışmanlığı alanında süpervizyon vermektedir

Verdiği Eğitimler ve Seminerler

Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde birçok Sağlık Çalışanlarına, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan okul rehberlik öğretmenlerine, polis memurlarına, İhmal ve İstismara maruz kalan bireylerle görüşme teknikleri eğitimi
Sultangazi Belediyesinde Hasta ve Yaşlılarda Psikolojik Destek Eğitimi
Travma Mağdurları ile Görüşme Teknikleri, İstanbul Psikologlar Derneği.
Surp Pirgiç Ermeni Hastanesinde Problem Çözme Becerileri Eğitimi
Çocuk İhmali ve İstismarında Ailelerin Tutumları, Doğa Koleji
Canım Ailem, Aile İçi İletişim Seminerleri, İstanbul Psikologlar Derneği
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi, Başakşehir Rehberlik Araştırma Merkezi
İhmal Ve İstismar Vakalarında Yapılandırılmış Görüşme Becerileri, Evde Aile Eğitimi
Çözüm Odaklı Aile Terapisi, Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Kişilik Kuramları, Pskilojide Temel Kavramlar, Temel Danışmanlık Becerileri, Biruni Üniversitesi

Katıldığı Eğitimler

Çocuk İhmali ve İstismarında Farklı Yaklaşımlar ve Psikolojik Destek,(100 saat) Prof.Dr. Tasha HOWE.
EMDR I ve II Eğitimi, (100 saat) Davranış Bilimleri Enstitüsü 
Travmatik Vakalarda Bilişsel Davranış Terapi Eğitimi, ( 35 saat) Davranış Bilimleri Enstitüsü
Travmatik Vakalarda Cinsel Terapi Eğitimi,(30 saat) Davranış Bilimleri Enstitüsü
Bilişsel Davranışsal Terapi Eğitimi,(60 saat) Prof.Dr. Ebru ŞALCIOĞLU
Farklı Olanla Yaşamak, (7 gün)  AURA Otizim Derneği
Madde Bağımlılında ilk müdahale,(10 saat) Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü ve NAADAC.
Madde Bağımlılığında Terapi Yöntemleri, (30 saat) Prof.Dr. Ayhan KALYONCU
Perdeden Divana,( Seminer, 4 Saat), İstanbul Psikanaliz Derneği
14. Avrupa Psikoloji Kongresi,Milan, (3 gün) İtalya
Risk Altında Yaşamlar,(Kongre, 7 gün). Yakındoğu Üniversitesi
Klinik Uygulamalara Yakın Bakış,(3 gün) Moodist Ruh Sağlığı Sempozyumu
Boşanma Terapisi Eğitimi, (20 saat, Süpervizyonlu) Prof.Dr. Cebrail KISA
Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi,(100 Saat) İlişki Terapileri Enstitüsü
Cinsel Terapi Eğitimi,(100 Saat) İlişki Terapileri Enstitüsü

Pınar Çam Pınar Çam Uzman Psikolojik Danışman / Oyun Terapisti Çocuk-Ergen/Yetişkin
Pınar Çam

Pınar Çam

Uzman Psikolojik Danışman / Oyun Terapisti

Lisans eğitimini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince, sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer almış böylece engelli bireylerle çalışma fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de geliştirerek ve yine engelli bireyler ve çocuklarla gönüllü çalışmalar yapmaya devam etmiştir. Rehabilitasyon merkezlerinde çocuk, ergen, yetişkin engelli bireylere ve ailelerine destek vermiştir. Bu sırada yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde tamamlamıştır. Anaokullarına danışmanlık vererek çocuklar, öğretmenler ve ebeveynlerle çeşitli çalışmalar yürütmüş ve gelişim takibi yapmıştır. 
Şu anda Bir Aile Psikoloji bünyesinde çocuk-ergen danışmanlığı ve yetişkin  bireysel psikolojik danışmanlık alanında çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma Alanları:

Yetişkin Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Oyun Terapisi
Çocuk ve ergen danışmanlığı, çocuk ve ergenlerde davranış problemleri,

Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı, Disleksi-Hiperaktivite

Çocuklar için objektif testler uzmanlığı

Eğitimler: 

Yıldız Teknik Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı - 450 saat

Deneyimsel Oyun Terapisi I.Düzey-Nilüfer Devecigil

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Objektif Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler Eğitimi – Türk PDR Derneği

(Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Gessel Gelişim Testi, Bender-Gestalt Görsel Algı Testi,  Porteus Labiretn Testi, Peabady Kelime Testi, Goodenough Bir İnsan Çiz Testi)

Hatice Gümet Hatice Gümet Klinik Psikolog/Oyun Terapisti Çocuk/Ergen
Hatice Gümet

Hatice Gümet

Klinik Psikolog/Oyun Terapisti

2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi  psikoloji bölümünden mezun olmuştur.
2016 yılında İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 300 saat teori, 30 saat süpervizyon ve 150 saat uygulamalıolan  450 saatlik aile danışmanlığı alanında eğitim programını başarıyla tamamlamıştır.
Meslek hayatı boyunca çeşitli anaokulları ve özel eğitim merkezlerinde çocuk, ergen ve ebeveyn gruplarına danışmanlık yapmıştır.
Şu anda Bir Aile Psikoloji bünyesinde çocuk ve ergen danışmanlığı alanında çalışmalarına devam etmektedir.

Katıldığı Eğitimler
Apt Onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi-Çatı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi 
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi-Psikoloji Eğitim Akademisi
Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Çözüm Teknikleri Eğitimi- Yeşil Işık Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Aile Danışmanlığı Eğitimi- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Evlilik ve Çift Terapis-CİTEB
Boşanma Terapisi Eğitimi-CİTEB
Resim Analizi Eğitim-Psikedu Eğitim ve Danışmanlık 
Objektif Testler Eğitimi- Klinik  ve Adli Psikoloji Derneği


 

Gaye Görmek Gaye Görmek Psikolog/ Oyun Terapisti Çocuk / Ergen
Gaye Görmek

Gaye Görmek

Psikolog/ Oyun Terapisti

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 2012 yılında tamamlamıştır. 
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH, Ergen-Genç Erişkin Yatılı Akut Psikiyatri Servisinde, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD’de stajlarını yapmıştır. 
Okul öncesi kurumlarda görev alarak çocukların gelişimlerini takip etmiş ve döneme özgü problemlerde aile danışmanlığı çalışmalarını yürütmüştür. Koruma altında bulunan 0-18 yaş çocuk ve ergenler, aileleri-biyolojik aileleri ve kurum bakım verenleri ile, akabinde de eğitim hayatları risk altında olan 13-18 yaş kız çocukları ile MEB’e bağlı yurt bünyesinde çalışmalarını yürütmüştür. 
2022 yılında başladığı Nişantaşı Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Şu anda Bir Aile Psikoloji bünyesinde çocuk ve ergen danışmanlığı alanında çalışmalarına devam etmektedir.
Türk Psikologlar Derneği ve EMDR-TR Derneği üyesidir.

Katıldığı Eğitimler:

*MEB onaylı Aile Danışmanlığı Sertifikası Teorik Eğitim, Uygulama & Süpervizyon (450 Saat) 
*Çocuk-Ergen ve Ailelerle Klinik Görüşme ve Kriz Değerlendirme Eğitimi, Dr. Başak Demiriz 
*Uzmanlar için SOBECE (Çocuk-Ergenlerde Sosyal Beceri Eğitimi Programı, Aygun Tuçe Ataş & İlknur Efeçınar 
*Oyun Terapisi Eğitimi (Gözlemci Katılım), Yard. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek 
*EMDR Terapi Eğitimi 1. Düzey, DBE Emre Konuk & Asena Yurtsever 
*Çocuk-Ergenlerle EMDR 1. Düzey Eğitimi, Fide Danışmanlık Prof. Dr. Ümran Korkmazlar 
*Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi, PETAD Dr. Mert Akcanbaş
*Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr. Nevin Dölek 
*Çocuk-Ergenlerde Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr. Psk. Bade Vardarlı 
*Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi 1. ve 2. Düzey, Dr. Byron Norton & Nilüfer Devecigil 
*EMDR ve İyileştiren Hikaye Eğitimi, Fide Danışmanlık Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
 

Banu Çakıllı Banu Çakıllı Klinik Psikolog Ergen/Yetişkin
Banu Çakıllı

Banu Çakıllı

Klinik Psikolog

2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince özel eğitim merkezleri ve Çağlayan Adliyesi’nde staj yapmıştır.

Çalışma hayatına rehabilitasyon merkezinde başlamış ve devamında farklı özel eğitim kurumlarında, çok sayıda özel gereksinimli birey ve aileyle çalışma fırsatı edinmiştir.

 2018 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında “Travma sonrası stres bozukluğuna eşlik eden depresyon ve anksiyete düzeyi” konulu proje çalışması ile yüksek lisansını tamamlamıştır.

Eğitim süresince Prof. Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde staj yapmıştır.

Yüksek lisans eğitiminin ardından Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikiyatrist Onur Okan Demirci’den EMDR eğitimini tamamlamıştır.

Şu anda Bir Aile Psikoloji Merkezinde Ergen ve Yetişkin alanında çalışmalarını yüz yüze ve online olarak devam ettirmektedir. 

Katıldığı Eğitimler;

Bilişsel Davranışçı Terapi- Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
EMDR- Zi&On Psikiyatri Akademisi
MMPI-Psikoloji Akademisi
Wisc-r-Psikoloji Akademisi

Yasemin Yıldırım Çelebi Yasemin Yıldırım Çelebi Uzman Psikolog/Oyun Terapisti Çocuk/Ergen
Yasemin Yıldırım Çelebi

Yasemin Yıldırım Çelebi

Uzman Psikolog/Oyun Terapisti

Lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Üniversitesinde tamamladı
Yüksek lisans eğitimini 2003 yılında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde tamamladı
Yüksek lisans tezinin konusu: Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerle yapılan grupla psikolojik danışma ve grup rehberliğinin kaygı, depresyon ve aile yapısına etkisinin incelenmesi.
1999 yılından günümüze kadar rehabilitasyon merkezleri ve danışmanlık merkezlerinde yüzlerce danışan gördü.
Çalışma Alanları:
Çocuk ve ergen danışmanlığı, çocuk ve ergenlerde davranış problemleri,
Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı, Disleksi-Hiperaktivite
Çocuklar için psikolojik testler uzmanlığı,
Çift ve aile danışmanlığı, eşler arası iletişim ve uyum, evlilik öncesi aile danışmanlığı ve çocuk odaklı aile danışmanlığı
Bireysel psikolojik danışmanlık 
Katılınan Çalışmalar:
Üsküdar Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı - 450 saat
Objektif Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler Eğitimi - Ankara
Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Gessel Gelişim Testi, Bender-Gestalt Görsel Algı Testi, Frossing
Gelişimsel Görsel Algı Testi, Cattail Zeka Testi, Porteus Labiretn Testi, Okula Hazırlık Testi, Metropolitan
Okul Olgunluğu Testi, Peabady Kelime Testi, Goodenough Bir İnsan Çiz Testi
Engelliler ve engelli aileleri ile ilgili çeşitli sertifika eğitimleri
Psikodrama Grupla Psikolojik Terapi Eğitimi / Psikodrama Yardımcı Psikodramatist
Zihin Engelli Çocuklara Destek Derneği Küçük Adımlar Eğitim Programı

 

Lütfiye Yıldız Lütfiye Yıldız Psikolog /Oyun Terapisti Çocuk/Ergen/Yetişkin
Lütfiye Yıldız

Lütfiye Yıldız

Psikolog /Oyun Terapisti

2017 Yılında Haliç Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Pedagojik Formasyon programını tamamladı.
Eğitim sürecinde Balıklı Rum Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Arif Verimli  Özel Kliniğinde staj yaparak mesleğinde kendisini geliştirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 300 saat teorik,30 saat süpervizyon ve 150 saatlik uygulama ile Aile Danışmanlığı eğitimini tamamladı.
Mezuniyet sonrası Rehabilitasyon Merkezinde özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile uzun süre çalıştı.
Özel ilgilendiği danışanlara çocuk,ergen ve yetişkin bireysel psikolojik danışmanlık alanında destek verdi

Katıldığı Eğitimler;

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi- Mehmet Teber 
 Kısa Süreli Çözüm odaklı terapi-Nevin Dölek 
 Bilişsel Davranışçı terapi -Gedik Üniversitesi
 Cinsel terapi - Gedik Üniversitesi 
 Oyun terapisi -Novarge Eğitim Kurumu
 Denver 2 -Türk Psikologlar Derneği
 Wısc-r - Brain Danışmanlık Merkezi
 Aile ve çift terapisi - Çevrimiçi Terapi 
 Emdr eğitimi -Gedik Üniversitesi
 Objektif ve Projektif test eğitimi Brain Danışmanlık Merkezi
 Masterson Kohut eğitimi - Çevrimiçi Terapi

Özge Yılmaz Özge Yılmaz Uzman Klinik Psikolog/ Oyun Terapisti Çocuk/Ergen
Özge Yılmaz

Özge Yılmaz

Uzman Klinik Psikolog/ Oyun Terapisti

Psikolog Özge Yılmaz
Lisans eğitimini İstanbul Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince, Sosyal Sorumluluk ve Yardımlaşma Kulübünü kurarak Bağcılar Engelliler Sarayı ile Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirmiş ve engelli bireyler ile atölye çalışmalarında bulunmuştur.Altınbaş Çocuk Üniversitesi kapsamında atölyeler ve ‘’Eğlenceli Kütüphaneler’’ projelerinde yer alarak 6-12 yaş çocukları ile bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştirmiştir. 2015 yılında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesin de stajyer psikolog olarak görev almıştır. Çınar Psikoloji Kliniğinde gönüllü stajyer psikolog olarak görev almış, Deneyimsel Oyun Terapisi, Theraplay, EMDR alanlarında çocuklarla gerçekleştirilen çalışmalara asistanlık yapmıştır.
Aktif olarak çeşitli anaokullarında görev alarak bireysel veli görüşmeleri, seminerler ve 2-6 yaş grupları ile çalışmalarına devam etmektedir.
Çalışma Alanları
-    0-12 yaş arası çocuk danışanlarla gelişim takibi, oyun terapisi ve test değerlendirme.
-    Kaygı ve korkular, Özgüven eksikliği, içe kapanıklık, Okula uyum, okul içi problemler.
Eğitimler
-    Deneyimsel Oyun Terapisi I.Düzey-Nilüfer Devecigil
-    Montessori Eğitmenliği-Uludağ Üniversitesi
Uyguladığı Testler
-    WISC-IV
-    Denver II Gelişimsel Tarama Testi
-    Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
-    Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

*Türk Psikologlar Derneği Üyesi ve TEGV Gönüllüsü’dür
 

WeCreativez WhatsApp Support
Merhabalar, Lütfen Bilgi Almak İstediğiniz Konuyu Bildirin. Örnek: Yetişkin Terapisi Fiyat Bilgisi