ATTENTİONER DİKKATİMİ TOPLUYORUM PROGRAMI NEDİR?
Attentioner Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş grubundaki çocukların günlük rutinlerini yaşarlarken karşılaştıkları görsel ve ya işitsel uyaranlara rağmen dikkatlerini sürdürebilmelerini sağlayan terapi programıdır. Bremen Üniversitesi Almanya’da geliştirilmiş nöropsikoloji tabanlı bir programdır. Program, davranışçı terapi elemanlarını kullanarak kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocukların seçici dikkatlerini bölünmüş dikkatlerini, odaklanmalarını ve zamanlama işlevlerini iyileştirmiş olur. Attentioner Dikkatimi Topluyorum Programı, bireysel ve grup olarak uygulanabilmektedir. 
Attentioner Dikkatimi Topluyorum Programı 2 modülden oluşmaktadır. 
1.Modül 15 seans boyunca çocuklar ile yürütülen çeşitli egzersizleri içerir. Her seansta çocukların uygulaması gereken 3 egzersiz planlandırılmıştır. Her seans 40-60 dakika sürmektedir. Egzersizler,çocukların dikkatlerini düzenleyebilmesi ve bilişsel yeteneklerinin aktive olabilmesini sağlayan işitsel ve görsel uyaranlar içerecek şekilde yapılandırılmıştır.Attentioner egzersizleri öğrenme psikolojisi ve nöropsikolojik temellere dayanmaktadır. Egzersizler sırasında Tayfu Ejderha oyuncağı kullanılarak tüm süreçler somutlaştırılır. Çocuklar egzersizler sırasında karşılaştıkları işitsel ve görsel uyaranları ayrı ayrı işlemleyerek hem birden fazla işi aynı anda yapabilme becerisi kazanmış olurlar hem de seçici dikkatlerini güçlendirebilirler.Çocukların günlük hayatta karşılaşabileceği sorunlar egzersizler içine entegre edilmiştir. Bu sayede çocuklar sadece dikkatlerini geliştirmekle kalmıyor, problem çözme becerileri, kendilerini organize edebilme yetenekleri ve aktivite başlatabilmeleri desteklenmektedir. Kendilerini organize etmeyi öğrenen çocuklar, verilen sorunları farklı yollardan çözmeye çalışarak engellenme toleranslarını geliştirebilmekte ve öfke kontrollerini sağlayabilmektedirler. Egzersizleri yaparken uygulanan ödül sistemi ile çocuklar sosyal açıdan da kabul edilen davranış biçimlerini edinebilirler. Grup halinde yapılan uygulamalar, çocuklara takım olmayı ve rekabeti de tattırarak motivasyonlarını yükseltme fırsatı sunmaktadır. Seanslar sonunda çocukların evde yapması için verilen gizli görevler ile çocukların sorumluluk bilinci geliştirilmektedir.
2.Modül ise aileler ile yürütülen 5 seanslık oturumlardır. Her seans 40-60 dakika sürmektedir. Aile oturumlarında ebeveynlere çocukların dikkatlerini, davranışlarını, duygularını ve düşünme biçimlerini nasıl destekleyebilecekleri üzerinde durulur. Aile oturumlarında çocuklar ile iletişim kurarken onların ihtiyaçlarını anlamadan yapılan yanlışlar ve doğrular çalışılır. Aile oturumları ile çocukların egzersizler ile öğrendikleri stratejileri, günlük hayata aktarabilmeleri sağlanır.  
Attentioner Dikkatimi Topluyorum Programı beynin tüm fonksiyonlarını kapsayarak çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili ve eğlenceli bir biçimde iyileşmesini sağlamaktadır. 
Attentioner Dikkatimi Topluyorum Programı dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almış ya da tanı almamış daha iyi odaklanmak isteyen çocuklara uygulanabilmektedir.Attentioner Programını tamamlamış DEHB tanısı almış çocuklarda dürtüsellikleri ve dikkat eksikliğinde büyük oranda iyileşme gözlemlenmiştir. Ayrıca bu programı tamamlamış herhangi bir tanısı olmayan okul çağı çocuklarında  odaklanmalarını, seçici dikkatlerini, dikkatlerini sürdürmeyi ve öğrenmeyi güçlendirici etkiler gözlemlenmiştir. 
 
WeCreativez WhatsApp Support
Merhabalar, Lütfen Bilgi Almak İstediğiniz Konuyu Bildirin. Örnek: Yetişkin Terapisi Fiyat Bilgisi