BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bireysel psikolojik danışmanlık, danışanla danışman arasında birebir yürütülen ve bireyin yaşamının bazı dönemlerinde ortaya çıkan sorunlarını anlamasıyla birlikte bu sorunlarını çözmesine yardımcı olmaya yönelik  bir süreçtir.

Kişinin yaşadığı sorunun ne olduğu, sorunun kaynakları, psikiyatrik ve medikal durumlar v.b. bireysel psikolojik danışmanlığın ilk görüşmesinde değerlendirilir. İlk görüşme sonunda, sonraki görüşmelerin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili bilgi verir. İlk görüşme sonunda danışanın başka uzmanlığa yönlendirilmesi gerekli görülürse bu durum hakkında danışan bilgilendirilir.

Psikolog  seçimi nasıl olmalıdır?

   Psikolojik destek  almaya karar verdiniz . Bu kadar fazla aday arasından size uygun psikoloğu nasıl seçeceğiniz konusunda kararsızsınız. 
       En önemli sorunlardan bir tanesi diplomasız psikologlardır.   Eğer size uygun psikoloğu seçmek istiyorsanız ilk önce  yapılması gereken en önemli seçim,  seçtiğiniz psikoloğun diplomasının olmasıdır. İkinci önemli nokta eğitimi ve hangi alanlarda uzmanlaştığıdır. Öncelikle gideceğiniz psikoloğun, sizi aldığı eğitimler ve sahip olduğu donanımlar hakkında sizi bilgilendirmesi gerekir. Bu bilgilendirme sayesinde siz,  gittiğiniz psikoloğun ne tür yöntemleri kullandığını ve hangi uzmanlık alanı ile ilgili ilgilendikleri hakkında bilgilenmiş olacaksanız.Kullanılan terapi yaklaşımları önemlidir. Çünkü uygulanacak psikoterapi yönteminin bilimsel olarak kanıtlanmış olması önemlidir. Bundan dolayıdır ki, uygun psikoloğu seçerken kullandığı yöntemleri de sormakta fayda var. Çünkü bir danışan olarak, size nasıl bir tedavi uygulanacağı hakkında bilgi sahibi olma hakkınız var. 

Terapi nasıl olmalıdır?

   Öncelikle terapinin belli bir planı olmalıdır. İyi bir terapist  ilk önce değerlendirme yaptıktan sonra bu değerlendirmeye göre bir formülasyon hazırlar ve sonucunda bir tedavi planı çıkarır. Değerlendirme seansları gerçekleştikten sonra danışanla  birlikte hedefler  belirlenir.  Kullanılacak yöntemler hakkında danışana bilgi verilir. Psikolog danışana, durumu hakkında bilgi vermeli ve sıkıntı yaşadığı durumu aşmak işin neler yapılabileceği konusunda bilgilendirmelidir.
    Terapinin süresi, kişinin sorununa göre değişebilir.Verimli  ve faydalı bir terapi için, uzman psikoloğun bazı yeterliliklere ve becerilere sahip olması gerekmektedir. Terapistin eğitimi,  uzmanlık alanları, etik değerlere bağlılığı  faydalı terapi için gerekli özelliklerdendir.

Bireysel Danışmanlık  Kapsamında Kurumumuzda Verilen Hizmetler

 • Depresyon
 • Panikatak
 • Anksiyete(Kaygı) Bozuklukları
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • İlişkisel Problemler
 • Sevilme, Aşık Olunma, Değer Verilme İhtiyacı,
 • Okul Sorunları, Çalışma Motivasyonsuzluğu, Ders Başarısı,
 • Sınav Kaygısı, Sınavlarda Performans Kaygısı, Kaygıyla Başa Çıkma,
 • Stresle Başa Çıkma
 • Öfke Problemleri
 • Travma
 • Mükemmelliyetçilik
 • Sosyal Problemler
 • Yas Süreci
 • Uyum Problemleri
 • Özgüven ve Girişkenlik Problemleri
 • Kendini Eleştirme, Suçlama, Cezalandırma,
 • Yalnızlık
 • İletişim Problemleri
 • İş Hayatında Kaygı, Stres, Tükenme,
 • Sosyal Fobi
 • Kendini Tanıma

Bireysel Psikolojik Danışmanlık Seansları nasıl yapılır?

Seansların ilk aşaması değerlendirme görüşmesidir. Görüşmeler randevuludur. Değerlendirme görüşmesinde kişinin sorunları dinlenir ve çalışılacak konular belirlenir.  Görüşmeler yaklaşık 60 dakika sürer. (Randevu için Tel: 0 212 538 10 40 veya 0553 437 75 76)

Randevu Erteleme veya İptal Etme

Randevu verilmiş bir seansı ertelemek veya iptal etmek için bize en geç bir gün öncesinde haber verilmesi çok önemlidir. Bu sayede sırada bekleyen danışanlarımıza o saate randevu verebiliriz. Randevunuza geç kaldığınız durumda, diğer danışanlarımızın randevularını aksatmamak için size ayrılan süreyi uzatmamız mümkün değildir. 

Leyla Aziz Leyla Aziz Doktorant/Uzman Psikolog Ergen / Yetişkin / Aile ve Çift
Leyla Aziz

Leyla Aziz

Doktorant/Uzman Psikolog

Lisans öğrenimini 2010 Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesinde Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programını tamamladı.

Lisans Projesi Yaşlılarda Kelime Kazanım Yaşı, Yüksek Lisans proje konusu “Depresyon Eğilimi Olmayan Kadınların Bağlanma Stilinin Evlilik Uyumuna Etkisi”dir.

İstanbul Arel Üniversitesi Klinik psikoloji doktora programına devam etmektedir. Doktora kapsamında süpervizyon süreçlerini tamamlamıştır.

Öğrenim hayatı boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında stajlarını tamamlamıştır.

Özel hastanede ve psikiyatri merkezlerinde  çalışmıştır.

Özel Çalıştığı Alanlar:

Yetişkinlerde : Kaygı Bozuklukları(Panik Bozukluk, Agorafobi, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Özgül Fobiler), Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Konversiyon Bozukluğu, Somatizasyon Bozuklukları, Öfke Sorunları, Hamilelik ve Doğum Sonrası Stres ile Başa Çıkma, Aile İçi İletişim Sorunları

Çocuk ve Ergenlerde: Sınav Kaygısı, Çocukluk Çağı Korkuları, Kardeş Kıskançlığı, Okulla ile Sorunlar, Öfke Yönetimi, Yemek Yeme Alışkanlığı Geliştirme

Uyguladığı Terapi Yöntemleri:

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler,  EMDR

ALDIĞI EĞİTİMLER VE SAHİP OLDUĞU SERTİFİKALAR:

Kognitif ve Davranışçı Terapileri Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Zihni Sungur’dan KDT 1.2.3.modül eğitimlerini ve süpervizyon eğitimi tamamlamıştır. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği Başkanı Prof.Dr.Mehmet Z.Sungur ve Dernek Eğitmenleri tarafından verilen (IACP), (EABCT), ACT( Academy of Cognitive Therapy) onaylı Kognitif(Bilişsel) ve Davranışçı Terapi eğitiminin 1. ve 2. Modüllerini(2012-2016) başarı ile tamamlamış ve Kognitif Terapist ünvanını almıştır.

Davranış Araştırma ve Terapileri merkezi, Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlu Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları (Klinik Değerlendirme ,Vaka Formülasyonu ve Seans Yönetimi, Panik Bozukluk ,Agorafobi ve Sosyal Kaygı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk) eğitimlerini tamamlamıştır.

Oyun Terapisi Eğitimi ve süpervizyonu (Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu).

Entegretif Aile ve Çift Terapisi Eğitimi ve süpervizyonu ; Yeniden Sağlık ve Eğitim Merkezi

Bilişsel Açıdan Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları (Türk Psikologlar Derneği)

 EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing / Göz Hareketleri Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. Düzey eğitimini EMDR Europe DBE den almıştır

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi 4 (WÇZÖ4), Türk Psikologlar Derneği, 2016

SEMİNER ve KURSLAR

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yeterlilik Belgesi ( Sağlık Bakanlığı Yetkilendirme ve Yeterlilik Sınavı(2012)
Doç.Dr.İrem Erdem Atak tan yetişkin bireysel süpervizyonunu aldı
EMDR 1.Düzey Eğitimi ve süpervizyonu (Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2015).
Yeniden Sağlık Ve Eğitim Derneği aracılığı ile  oyun terapisi süpervizyonu (Uzman Klinik Psikolg Birgül Emiroğlu)
Entegretif Aile -Çift Terapisi Eğitimi, Uzman psikolog, aile ve çift psikoterapisti Şükrü Alkan tarafından Yeniden Sağlık Ve Eğitim Derneği aracılığı ile Uzman Psikolog aile ve çift psikoterapisti Şükrü Alkan dan iki sene süpervizyon

KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR

Psikanalize Giriş Seminerleri( İstanbul Psikanaliz Derneği ) 2013
Çocuk Psikoterapileri Sempozyumu (Oyun Terapileri Derneği)
Yetişkin Psikoterapileri Sempozyumu ( Oyun Terapileri Derneği)
Kognitif  ve Davranışçı Terapileri Derneği 3.Ulusal Kongresi Zor vakalar Yeni Yaklaşımlar
Narsisizm Seminerleri Hakan Kızıltan
Oyunun İyileştirici Gücü Oyun ve Ruh Sağlığı
Narsisistik Kişilik Bozukluğu Olan Hastaları Anlamakta ve Tedavide Bilişsel Davranışçı Yaklaşım(Prof.Dr.Arthur FREEMAN)

Üyesi Olduğu Dernekler

Türk Psikologlar Derneği

• Kognitif ve Davranışçı Terapileri Derneği

• Oyun Terapileri Derneği

• Emdr Terapileri Derneği

Selcen Y. Karahan Selcen Y. Karahan Aile Danışmanı/ Psikolojik Dan. Bilim Uzmanı Çocuk/Ergen/Yetişkin/Aile
Selcen Y. Karahan

Selcen Y. Karahan

Aile Danışmanı/ Psikolojik Dan. Bilim Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans,

İstanbul Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bilimsel Hazırlık,

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans,

Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Lisans

İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatı ilk öğrenimden üniversiteye kadar Türkiye’nin farklı illerinde geçti. Hayat, insan ilişkileri, hayatın içinde yaşanan olaylarda bireyin tutum ve davranışları hep ilgi alanı; ilgi alanı sonrasında mesleği oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından düzenlenen 300 saati teorik ve 30 saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere 150 saati uygulamalı toplam 450 saatlik aile danışmanlığı alanında eğitim programını başarıyla tamamlamıştır.

Bir Aile Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Merkez Müdürüdür.

Anlayarak Hızlı Okuma Taktikleri kitabının yazarıdır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Yaptığı Çalışmalar: Aile Danışmanlığı, Birey ve Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı 

Aldığı Test Eğitimleri:  Wısc-R  Zeka Testi, Stanford Bınet Zeka Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Porteus Labirentleri Testi, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, Peabody Kelime Anlama Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Bier Cümle Tamamlama Testi, Kendini Değerlendirme Envanteri, Mesleki Olgunluk Ölçeği

Verdiği Seminerler: Bir Aile -  Biricik Aile, Ben’den Biz’e, Verimli Zaman Yönetimi, Çocuklar Kime Emanet?,Anne Olunca, Rehber Ebeveyn, Stresle Başa Çıkma, Öfke Yönetimi, Çocuk ve Gençlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi, Bunca Enerjiyi Nereden Buluyorsunuz?

Danışan Görüşleri İçin Tıklayınız: 

Esmanur Bolat Esmanur Bolat Psikolojik Danışman Çocuk-Ergen/Yetişkin
Esmanur Bolat

Esmanur Bolat

Psikolojik Danışman

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur.

Yüksek lisans eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde devam etmektedir.
 2015 yılından günümüze kadar çeşitli özel ve devlete bağlı kurumlarda Psikolojik Danışman olarak görev yapmış, sonrasında yarı zamanlı olarak profesyonel psikolojik danışma desteği vermiştir. Aile Danışmanlığı olmak üzere birçok alanda kurs almış, sertifika programlarına katılmıştır.

Uzmanlık Alanları:
Birey, çift ve aile ile psikolojik danışmanlık
Çocuk ve ergen ile psikolojik danışmanlık
Bireylerin kişisel, sosyal, akademik ve kariyer alanlarında bir bütün olarak gelişmesi; bu alanlarda karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmesi; ruh sağlığının güçlendirilmesi ve psikolojik iyilik halinin arttırılması
Partnerler arasında ya da yakın ve geniş aile çevresindeki diğer bireylerle yaşanan ilişki sorunları
Ailenin yaşam dönemlerine uygun yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı
Ailenin, sağlık, ekonomi, beslenme gibi yaşam kalitesinin etkileyen diğer konular 

Katılınan Çalışmalar:
Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü- Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi- Bilişsel Davranışçı Terapi Programı Uygulamacı Belgeli 
Yıldız Teknik Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı - 450 saat
İstanbul Ticaret Üniversitesi Oyun Terapisi Sertifika Programı 
Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul 26-28 Ekim 2019 (sözlü sunum yapıldı) 
Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi (Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Gessel Gelişim Testi, Bender-Gestalt Görsel Algı Testi, Frossing Gelişimsel Görsel Algı Testi, Cattail Zeka Testi, Porteus Labiretn Testi, Okula Hazırlık Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabady Kelime Testi, Goodenough Bir İnsan Çiz Testi) Uygulayıcı sertifikası
Hacettepe Üniversitesi Dil Konuşma Güçlüğü Kursu 
 İstanbul Psikodrama Enstitüsü- Türkiye " 23. Psikodrama/Sosyodrama ve Barış" / "Psychodrama/Sociodrama and Peace" konferansında Ron Weinner, Deniz Altınay, Kate Kirk, Di Adderley'in atölye çalışmaları
İstanbul Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eğitim Programı- Hazırlık Eğitimi
Ruh Sağlığı Derneği- Psikolojik İlk Yardım ve TSSB Eğitimi
TAPDA Transactional Analaysis Personal Development Award- Temel TA Kavramları Uygulama Eğitimi
Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Sanat Derslerinde Başarı Belgesi
 

Ali Sine Ali Sine Uzman Klinik Psikolog Ergen/Yetişkin/Aile
Ali Sine

Ali Sine

Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini  Yıldız Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamlamıştır

Üsküdar Üniversitesinde Yüksek lisans eğitimini ''Mindfulness Terapilerin Kişilerin Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkisi' konulu araştırması ile bitirmiştir ve  Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

Bir süre özel gereksinimli bireyler ile çalıştıktan sonra  Asistan Psikolog olarak gönüllü şekilde devam ettiği NP Feneryolu Tıp Merkezinde birçok  hastayla Sosyal Fobi, OKB, Panik Atak, Cinsel İşlev Bozuklukları ve daha pek çok çeşitli problem alanı ile çalışmıştır.

Staj döneminde  NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nde özellikle Bağımlılık Polikiniği'nde etkin görev almıştır.
 İlerleyen süreçte çalışma hayatını, danışmanlık merkezlerinde çok çeşitli vakalarla seanslarını yürüterek devam ettirmiştir.  
 BDT, DT, Mindfulness, Sanat Terapisi, Varoluşçu Terapi ve Dinamik Terapi  yöntemlerini çalışmalarında kullanmaktadır.

KATILDIĞI SEMİNERLER VE KURSLAR
Rüyaların Terapötik Olarak Yorumlanması, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2017

Yeme Bozukluklarında Psikoterapi, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü, 2017

Travma ile Çalışmada Çeşitli Terapötik Müdahaleler, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2017

Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Çeşitli Terapötik Müdahaleler, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2017

Depresyon ve Çeşitli Terapötik Müdahaleler, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü, 2017

İntihar Eğilimleri ve Tedavi Yöntemleri, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2017

Adlerian Terapi & Bireysel Psikoloji, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü, 2017

Mesleki Beceri Kazandırma ve Staj Programı (265 Saat), Psikoloji Akademisi, 2017

Carl Gustav JUNG & Analitik Psikoloji, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü, 2017

Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü, 2018

Travma Etkileri ve Başa Çıkma, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü, 2018


ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi Uygulamaları, Mind Engineers Psikoloji, 2017

Çocukluk Çağı Psikopatolojileri ve Terapötik Müdahaleler, Self Psikoloji Akademi, 2017

Stanford Binet Zekâ Testi Eğitimi, Rasyonel Psikoloji, 2017

Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-R) Eğitimi, Rasyonel Psikoloji, 2017

Psikolojik Testler Eğitimi, Self Psikoloji Akademi, 2017

Uygulamalı Çocuk Merkezli ve BDT Oyun Terapisi Eğitimi, PsikoTerap-İST, 2017

Otizmde Etkili Eğitim Uygulamaları, Mente AUTISM, 2017

Temel Psikotravmatoloji ve Krize Müdahale Eğitimi, Self Psikoloji Akademi, 2017

Mindfulness Temelli Terapi Eğitimi, Doç. Dr. Zümra Atalay, 2017

Klinik Görüşme Teknikleri Uygulayıcı Eğitimi, Doç. Dr. Itır TARI CÖMERT, 2017

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Doç. Dr. Itır Tarı CÖMERT, 2017

Psikofarmakoloji ve Biyolojik Tedaviler, Yrd. Doç. Dr. Fuat BEŞKARDEŞ, 2018

Varoluşçu Terapi Eğitimi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2018

Oyun Terapisi Eğitimi, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü, 2018

Çocuk ve Ergenlerde Terapötik Teknikler, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü, 2019

Dışavurumcu Oyun, Kum ve Sanat Terapisi Eğitimi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2019

Sanat Terapisi Eğitimi, Dr. Volkan Demir, 2020

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü, 2020

Bilişsel Davranışçı Sanat Terapisi Eğitimi, Dr. Volkan Demir, 2020

Dinamik Yönelimli Destekleyici Cinsel Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Doğan Şahin, 2020


ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Klinik ve Adli Psikoloji Derneği
 

Yasemin Yıldırım Çelebi Yasemin Yıldırım Çelebi Uzman Psikolog Çocuk/Ergen/Yetişkin/Aile
Yasemin Yıldırım Çelebi

Yasemin Yıldırım Çelebi

Uzman Psikolog

Lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Üniversitesinde tamamladı
Yüksek lisans eğitimini 2003 yılında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde tamamladı
Yüksek lisans tezinin konusu: Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerle yapılan grupla psikolojik danışma ve grup rehberliğinin kaygı, depresyon ve aile yapısına etkisinin incelenmesi.
1999 yılından günümüze kadar rehabilitasyon merkezleri ve danışmanlık merkezlerinde yüzlerce danışan gördü.
Çalışma Alanları:
Çocuk ve ergen danışmanlığı, çocuk ve ergenlerde davranış problemleri,
Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı, Disleksi-Hiperaktivite
Çocuklar için psikolojik testler uzmanlığı,
Çift ve aile danışmanlığı, eşler arası iletişim ve uyum, evlilik öncesi aile danışmanlığı ve çocuk odaklı aile danışmanlığı
Bireysel psikolojik danışmanlık 
Katılınan Çalışmalar:
Üsküdar Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı - 450 saat
Objektif Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler Eğitimi - Ankara
Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Gessel Gelişim Testi, Bender-Gestalt Görsel Algı Testi, Frossing
Gelişimsel Görsel Algı Testi, Cattail Zeka Testi, Porteus Labiretn Testi, Okula Hazırlık Testi, Metropolitan
Okul Olgunluğu Testi, Peabady Kelime Testi, Goodenough Bir İnsan Çiz Testi
Engelliler ve engelli aileleri ile ilgili çeşitli sertifika eğitimleri
Psikodrama Grupla Psikolojik Terapi Eğitimi / Psikodrama Yardımcı Psikodramatist
Zihin Engelli Çocuklara Destek Derneği Küçük Adımlar Eğitim Programı

 

Gözde Durusoy Gözde Durusoy Doktorant/Uzman Klinik Psikolog Çocuk-Ergen/Yetişkin
Gözde Durusoy

Gözde Durusoy

Doktorant/Uzman Klinik Psikolog

Lisans öğrenimini, 2016 yılında Sabahattin Zaim Üniversite Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır.
Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlamıştır. “Sosyal Kaygı Üzerinde Bilinçli
Farkındalık ve Üstbilişlerin Etkisi” konusunda çalışmalar yapmıştır.
Şu anda Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında doktora programına devam etmektedir.
Öğrenim hayatı boyunca Bakırköy ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, anaokulları, orta öğretim
kurumları rehberlik servisleri gibi pek çok farklı kurumda gönüllü çalışmalar yapmıştır. Gençlik ve Spor
Bakanlığının “Orta Öğretim Kurumlarında İnternet Bağımlılığını Önleme Projesi”ne katılarak öğrencilere
seminerler vermiştir. Psikolojik danışmanlık merkezlerinde çalışmıştır.
Uyguladığı Terapi Yöntemleri
Yetişkinlerle Bilişsel Davranışçı Terapi,
Çocuklarla Oyun Terapisi yöntemleri ile çalışmaktadır.
Uyguladığı Testler

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • WISC-R Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Cattel 2a ve 3a Zeka Testi
 • C.A.T Çocuklarda Tematik Algı Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Bir İnsan Çiz/Bir Aile Çiz Testi

WeCreativez WhatsApp Support
Merhabalar, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?