YÖNETİCİ DANIŞMANLIĞI & KOÇLUĞU

Yönetici Kimdir?

Yönetici insanlar aracılığıyla, onları çalıştırarak işleri yaptıran ve yürüten kişidir.  Yöneticiler kaynak bulur, karar verir ve belirli amaçlar doğrultusunda başkalarının etkinliklerini yönetirler. Yöneticiler, bilinçli bir şekilde koordine olmuş sosyal birimler olan örgütler içinde iş görürler

Yöneticinin kim olduğu ile ilgili çeşitli tanımlar vardır bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz;

Yönetici,
•    Diğer insanları etkilemek, kendi doğruları ekseninde değiştirmek isteyen ve kararlarını kabul ettirmek için başkalarını ikna etmeye çalışan, güç motivasyonu yüksek kişilerdir.

•    Her işlerini mükemmel yapmak ve kusursuz iş çıkarmak için çalışan başarı motivasyonu yüksek kişilerdir.

•    Her işin temelini ve ayrıntılarını bilmek isteyen, düşünmeyi ve karmaşık sorunları seven, anlama motivasyonu yüksek kişilerdir.

•    Asla pes etmeyen, hatalarından ve başarısızlıklarından ders çıkaran, sürekli öğrenme sürecinde olan öğrenme ve gelişim odaklı kişilerdir.

•    Olumsuz duygularla başa çıkabilen, kendi duygularının farkında olan, kendi duygularını yönetebilen kişilerdir.

•    Üretken, risk alan, hatalarından ders çıkarıp gelişimlerine devam eden, girişken, kolay karar veren, kriz halinde soğukkanlı, hayır demeyi bilen kişilerdir.

Yönetici Koçluğu Nedir?

Her insan gibi yöneticilerde etten kemikten yaratılmış duyguları ve buna bağlı olarak sevinçleri üzüntüleri olan özel ve iş hayatındaki olumlu yada olumsuz durumlara fiziken ve ruhen tepki verme durumunda olan kişilerdir. Bundan dolayı yukarıda maddeler halinde saydığımız yönetici niteliklerini sürekli olarak sağlaması imkansızdır. 

Yöneticinin olumsuz etkilendiği durumlar karşısında profesyonel davranması önemli olduğu kadar onu olumlu etkileyen durumlar karşısında da profesyonel davranması önemlidir.

Yöneticinin bu durumlar karşısında doğru ve profesyonel  hareket etmesine yardımcı olmak, alacağı kararlar sonucunda oluşacak ihtimalleri değerlendirmek onu psikolojik ve sosyolojik açıdan desteklemek moral ve motivasyonunu yüksek düzeyde tutmak amacıyla yapmış olduğumuz faaliyete yönetici koçluğu denir. 

Yönetici Danışmanlığı Nedir? 

Yönetici danışmanlığı, belirli konularda uzman olan profesyonellerce ulaşılmak istenen hedeflere nasıl ulaşılabileceğini gösteren süreçtir. Bu sayede yöneticilerin hatasız veya en az hata ile işlevsel bir hale gelmesini sağlar. Mevcut olan ancak çeşitli sorunlara maruz kalmış dinamiklerin tekrar işlemesini sağlar.
Danışmanlar, ne yapılacağı konusunda net ve hazır bilgi aktaran, fikir veren kişilerdir. Teknik ve sisteme ait uzmanlık isteyen konularda devreye girerler. Gerektiğinde yöneticiye tavsiyelerde bulunurlar.

Yönetici Danışmanlığı ve Koçluğu Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Koçluk sürecinde danışan uzmandır. Koçlar yöneticinin daha geniş bir perspektiften bakmalarına ve karar mekanizmalarını geliştirmelerine destek olarak kendi kararlarını en sağlıklı şekilde vermelerini amaçlarlar. 

Danışmanlık sürecinde uzman olan kişi danışmandır. Danışman kendi bilgi birikimi, iş ve hayat tecrübelerini de kullanarak tavsiyeler verebilir yada karar alma sürecinde bulunabilir. 

Yönetici Danışmanlığı ile Yönetim Danışmanlığı Arasındaki Fark Nedir?

Yönetici danışmanlığı ile yönetim danışmanlığı arasındaki en temel fark yönetici danışmanlığının konusu insandır yönetim danışmanlığının konusu ise şirket, örgüt, kurum veya kuruluştur.

Yönetici danışmanlığı yönetimle sorumlu olan kişinin yönetim faaliyeti esnasında duygu ve düşüncelerine yönelik çalışma yaparken yönetim danışmanlığı kurumun birimlerinin nasıl çalıştığı veya nasıl çalışması gerektiği ile ilgili faaliyet gösterir.

 En temelde yönetici danışmanlığı yöneticinin artı ve eksi yönlerini analiz ederek kişisel aldığı kararlarda etkili iken yönetim danışmanlığı kurumun aldığı kararları bir bütün olarak değerlendirir. 

Yönetici danışmanlığı detaylarda boğulmadan direkt karar mekanizmasına müdahale ederken yönetim danışmanlığı örgüt içerisinde birçok birimin raporlarını değerlendirerek kendi içlerinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinde ne ölçüde sağlıklı işlediklerini analiz ederek karar mekanizmalarını yönlendirir.
 

WeCreativez WhatsApp Support
Merhabalar, Lütfen Bilgi Almak İstediğiniz Konuyu Bildirin. Örnek: Yetişkin Terapisi Fiyat Bilgisi