Bakırköy EMDR Terapi (Yeniden İşleme ve Duyarsızlaştırma) Sistemi Nedir?

    Göz hareketleri  ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme ( EMDR) bir psikoterapi yöntemidir. Bu yöntemde amaç, danışanda sorun ya da problem yaratan anıyla ilgili olarak çift yönlü uyarım oluşturularak kişiyi rahatsız eden anı üzerinde çalışılması amaçlanmaktadır. EMDR yöntemi Travma Sonrası Stres Bozukluğunda uygulanmaya başlanmıştır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşayan bireylerde etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Bununla birlikte EMDR yöntemi  sadece büyük travma deneyimi yaşamış bireylerde değil, bireyin günlük yaşamını rahatsız eden, sıkıntı veren durumlarda kullanılan psikoterapi yöntemlerinden biridir. Kaygı Bozukluklarında ( metroya veya otobüse binmekten korkan, köprüden geçemeyen, tünele giremeyen ) bireylere de uygulanabilmektedir. Bununla birlikte kronik ağrı ve birtakım bedensel yakınmalarda, şikayetlerde ya da   fobilerde uygulanabilmektedir (uçak, böcek fobisi, kedi fobisi vs) Bireyin hayat döngüsü içinde yaşadığı olumuz deneyimler için de (kazaları, hastalıkları yaşamak ya da tanık olmak) EMDR yöntemi kullanılabilmektedir. Erken dönem olumsuz yaşam deneyimlerinde veya sınav kaygısı ile ilgili kaygı problemlerin de EMDR yöntemi  uygulanabilmektedir. 
     Göz hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Eye Movement Desensitization and Reprocessing-EMDR) psikolog ya da terapist tarafından verilen iki yönlü uyarı ile göz hareketleri sağlanmaktadır. Danışan bir taraftan olumsuz yaşam deneyiminin içsel temsiline odaklanırken bir taraftan da psikoloğun ya da terapistin iki yönde hareket eden elini takip eder. Bu şekilde verilen ikili dikkat uyarıları setleri sıkıntı azalıp ya da ortadan kalkıncaya kadar devam edilir. Toruna (2010)göre, EMDR yönteminin klinik etkisi çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. (CREST 2003; Foa ve ark. 2000). EMDR kullanıldığı diğer alanlar; bireyi rahatsız eden bazı olumsuz duygular( öfke, suçluluk, üzüntü,kaygı,korku,pişmanlık).EMDR yöntemi yine, şiddet mağdurlarında, cinsel travmalarda, savaşa bağlı travmalarda, taciz, tecavüz, işkence kaza sonucunda yaşanan stres bozukluğunda  kullanılabilirken, özgüven ile ilgili problemlerde de kullanılabilmektedir. Yine aynı şekilde panik bozukluklarda, uyku bozukluklarında, bazı cinsel işlev bozukluklarında, Fibromiyalji, stresle ile ilgili problemlerde EMDR yöntemi kullanılabilmektedir. 

Bakırköy EMDR Terapi Detaylı Bilgi ve Randevu Tel: 0212 538 10 40 


 

WeCreativez WhatsApp Support
Merhabalar, Lütfen Bilgi Almak İstediğiniz Konuyu Bildirin. Örnek: Yetişkin Terapisi Fiyat Bilgisi