Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Tanım ve Genel Bilgi

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireyin zekâ düzeyine ve eğitimine rağmen okuma, yazma ve matematik gibi akademik becerilerde beklenilen performansı gösterememesi durumudur. Bu durum, öğrenme sürecini olumsuz etkileyebilir ve genellikle okul çağında fark edilir. ÖÖG, nörogelişimsel bir bozukluktur ve genellikle yaşam boyu devam eder.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Türleri

Özgül öğrenme güçlüğü, farklı alanlarda kendini gösterebilir:

 1. Disleksi: Okuma ve dil becerilerinde zorluk.
 2. Disgrafi: Yazma becerilerinde zorluk.
 3. Diskalkuli: Matematik becerilerinde zorluk.

Belirtiler ve Tanı

Disleksi Belirtileri

 • Harfleri veya kelimeleri ters yazma veya okuma.
 • Okuma hızında ve doğruluğunda düşük performans.
 • Okuma yaparken anlama güçlüğü.
 • Heceleme hataları.

Disgrafi Belirtileri

 • El yazısında düzensizlik ve okunaksızlık.
 • Yazılı ifadede gramer hataları ve düşük kelime dağarcığı.
 • Yazarken düşünceleri organize etmekte zorluk.
 • Harflerin ve kelimelerin doğru yazılamaması.

Diskalkuli Belirtileri

 • Sayıları ve matematik sembollerini tanımada zorluk.
 • Temel matematik işlemlerinde hata yapma.
 • Matematik problemlerini anlamada ve çözmede zorluk.
 • Zamanı ölçme ve para yönetimi gibi günlük matematiksel görevlerde zorlanma.

Nedenleri

ÖÖG'nin kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir:

 • Genetik Faktörler: Ailede öğrenme güçlüğü öyküsü olan bireylerde risk daha yüksektir.
 • Beyin Yapısı ve İşlevi: Beynin bazı bölgelerinde yapısal ve işlevsel farklılıklar olabilir.
 • Çevresel Faktörler: Erken çocukluk döneminde yaşanan stres, beslenme eksiklikleri veya çevresel toksinlere maruz kalma öğrenme güçlüklerine katkıda bulunabilir.

Tanı Süreci

ÖÖG'nin tanısı genellikle çok aşamalı bir süreçtir ve kapsamlı bir değerlendirme gerektirir:

 1. Gözlem ve Anamnez: Ebeveynler, öğretmenler ve çocuğun kendisiyle yapılan görüşmelerle belirtilerin toplanması.
 2. Akademik Değerlendirmeler: Okuma, yazma ve matematik becerilerini ölçen testler.
 3. Psikolojik Testler: Zekâ ve bilişsel işlevleri değerlendiren testler.
 4. Tıbbi İncelemeler: Diğer tıbbi durumların dışlanması için yapılan fiziksel muayeneler ve testler.

ÖÖG ile Başa Çıkma ve Tedavi Yöntemleri

Eğitimsel Yaklaşımlar

 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (IEP): Çocuğun özel ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim planları.
 • Özel Eğitim ve Destekleyici Öğretim: Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için özel olarak tasarlanmış öğretim yöntemleri.
 • Multisensory Teaching Techniques: Görsel, işitsel ve kinestetik (dokunsal) yollarla öğrenmeyi destekleyen öğretim yöntemleri.

Evde Destek

 • Düzenli Çalışma Rutinleri: Evde düzenli çalışma ve dinlenme rutinleri oluşturmak.
 • Destekleyici Ortam: Sessiz ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış bir çalışma alanı sağlamak.
 • Pozitif Pekiştirme: Çocuğun küçük başarılarını ödüllendirerek motivasyonu artırmak.

Profesyonel Yardım

 1. Psikoterapi ve Danışmanlık: Özgüven artırma ve kaygı yönetimi gibi konularda destek sağlamak.
 2. Dil ve Konuşma Terapisi: Disleksi ve disgrafi gibi dil becerileriyle ilgili sorunlar için terapiler.
 3. Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi): Yazma becerilerini geliştirmek için ince motor beceriler üzerinde çalışma.

ÖÖG ile Yaşam

Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve aileleri için bazı öneriler:

 1. Farkındalık ve Bilinçlenme: ÖÖG hakkında bilgi sahibi olmak, durumu anlamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır.
 2. Eğitimde İşbirliği: Öğretmenler ve okullarla işbirliği yapmak, çocuğun eğitim sürecinde önemli bir destek sağlar.
 3. Sosyal Destek Grupları: Benzer deneyimler yaşayan aileler ve çocuklar için destek gruplarına katılmak faydalı olabilir.
 4. Öz Güven ve Motivasyon: Çocuğun yeteneklerini ve başarılarını vurgulamak, özgüvenini artırır ve motivasyonunu yükseltir.

ÖÖG Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ÖÖG Kalıcı Mıdır?

ÖÖG, genellikle yaşam boyu süren bir durumdur, ancak doğru müdahale ve destekle belirtiler yönetilebilir ve çocukların akademik ve sosyal başarıları artırılabilir.

ÖÖG’nin Tedavisi Var Mıdır?

ÖÖG’nin kesin bir tedavisi yoktur, ancak eğitimsel ve psikolojik müdahalelerle çocukların öğrenme süreçlerine uyum sağlamaları ve başarılı olmaları mümkündür.

ÖÖG Ne Zaman Fark Edilir?

ÖÖG belirtileri genellikle okul öncesi dönemde veya erken okul yıllarında fark edilir. Öğrenme güçlükleri belirgin hale geldikçe, tanı süreci başlatılabilir.

Sonuç

Özgül öğrenme güçlüğü, doğru yaklaşımlar ve desteklerle yönetilebilir ve çocukların potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olunabilir. Aileler, öğretmenler ve uzmanlar arasında işbirliği, çocukların eğitim süreçlerinde başarılı olmalarını sağlamak için kritiktir.

Bir Aile Psikoloji

Ayrıca internet üzerinden online danışmanlık hizmetimizle dünyanın her yerinden bizden hizmet alabilirsiniz.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhabalar, Lütfen Bilgi Almak İstediğiniz Konuyu Bildirin. Örnek: Yetişkin Terapisi Fiyat Bilgisi